ABC Board

VEILIG

MAGNESIUM OXIDE PLATEN ZIJN CE GECERTIFICEERD

Dit betekent dat onze producten worden getest volgens de Europese richtlijnen die van toepassing zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu. ABCBoard Platen zijn onbrandbaar (klasse A1). Bij correcte toepassing kan een ABC Board Plaat van 9 mm gemakkelijk meer dan 60 minuten brandwerendheid bereiken (conform EN 1364-1: 2015).

ABCBoard Platen zijn CE-gecertificeerd door Kiwa. Kiwa is een wereld top 20 leider in testen, inspecteren en certificeren (TIC). Met hun certificatie-, inspectie-, test-, training- en adviesdiensten creëren ze vertrouwen in de producten, diensten, processen, (management) systemen en medewerkers van onze klanten.

ETA 15/0634 NB 0620

ABC BOARD: THE FIRE-RESISTANT POWERHOUSE!

De strikte regels voor de brandveiligheid van gebouwen zijn duidelijk. Brandveiligheid voor bouwwerkzaamheden en met name in utiliteitsbouw is een MUST. Dit betekent echter niet dat dit leidt tot een beperking voor de eigen interpretaties van klanten, architecten en aannemers. Hoe brandveiligheid kan worden bereikt, hangt af van de getroffen brandveiligheidsmaatregelen. Dit spectrum loopt van de ontwerpfase tot en met de gebruiksfase. Deze maatregelen bewijzen echter alleen hun waarde ten opzichte van elkaar.

U bent waarschijnlijk bekend met bouwmateriaal dat het mogelijk maakt om de ontwikkeling van een brand of passieve brandveiligheid te vertragen. Maar hoe kun je bij nieuwbouw en renovatieprojecten rekening houden met brandveiligheid en welke rol speelt de materiaalkeuze daarbij?

Animatie: een introductie (bron: YouTube, Brandveilig Bouwen Nederland)

Structural fire prevention and the application of fireproof building materials.

Vanwege de toenemende vraag naar deze materialen, worden nieuwe en verbeterde brandwerende materialen steeds meer op de markt beschikbaar. Daarnaast worden de brandveiligheidseisen voor gebouwen steeds strenger. Het gaat tenslotte om onze veiligheid. Bouwproducten die in de Nederlandse bouw worden gebruikt, moeten minimaal voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt verwezen naar de Nederlandse brandclassificatie voor materiaalgedrag bij brand, waaronder NEN 6064.

 

Sinds een paar jaar kunnen de producten echter ook worden gebruikt die voldoen aan de Europese classificatienorm NEN-EN 13501-1. De Europese classificatie is geïntroduceerd via het besluit van de Commissie (2000/147 / EG) met als doel een gemeenschappelijk platform voor brandveiligheid van gebouwen te creëren.

 

Passieve brandveiligheid

We onderscheiden vijf verschillende productgroepen binnen passieve brandveiligheid:

• Brandwerende industriële branddeuren

• Brandwerende loopdeuren, vliesgevels en glas

• Brandvertragers voor hout en andere plaatmaterialen

• Brandwerende penetraties

• Brandwerende constructies

Magnesium Oxide Plaatmateriaal

 

Elk bouwmateriaal heeft zijn eigen brandwerende eigenschappen. Magnesiumoxidevelmateriaal valt in de categorie van brandwerende constructies. (Natuurlijk kunnen deze platen ook in brandwerende deuren worden gebruikt, maar daar zullen we nog een artikel aan wijden.) Het is een relatief nieuw type materiaal in Nederland en ook in Europa. Het wordt ook kortweg MgO genoemd. Het materiaal heeft veel unieke eigenschappen en een daarvan is dat het niet-ontvlambaar is. Het gaat erom specifiek te zijn voor de Europese brandklasse A1 van materialen, de hoogst haalbare categorie. (volgens Europese norm EN 13501-1)

Brandveiligheidstest